Home » การสำรวจเซินเจิ้น เมืองหลวงของโดรน และทิศทางของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
1.การสำรวจ

การสำรวจเซินเจิ้น เมืองหลวงของโดรน และทิศทางของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

by admin
7 views

สมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับเมืองเซินเจิ้น ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตของวงการอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) ในปี 2565 ของจีน โดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ UAVs มากกว่า 12,000 แห่ง โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีที่สูงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการเติบโตที่แฝงลึกเมืองอื่นๆ ในประเทศจีนไปอย่างมหาศาล ทำให้เมืองเซินเจิ้นเป็นจุดสนใจในด้านธุรกิจ UAVs อีกด้วย

ในปัจจุบัน เมืองเซินเจิ้นกำลังสร้างเศรษฐกิจอากาศยานบินต่ำ (Low-altitude Economy) เป็นส่วนสำคัญของกำลังขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งมีการใช้งานอากาศยานทั้งที่มีคนขับและไร้คนขับในการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม e-commerce และอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเมืองเซินเจิ้นได้กำหนดเป้าหมายในการสร้างศูนย์เศรษฐกิจอากาศยานบินต่ำชั้นนำระดับโลกและสนับสนุนในการสร้างโรงงานผลิต UAV เชิงโลจิสติกส์แห่งแรกของจีน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเดินทางของ UAV ในการขนส่งสินค้าไปยัง 500,000 เที่ยว ทำให้เมืองเซินเจิ้นได้รับชื่อว่าเมืองหลวงแห่งโดรน

บริษัทเหม่ยถวน (Meituan) เป็นผู้นำด้านการให้บริการโดรนเดลิเวอรี่ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศแผนโลจิสติกส์โซลูชันอากาศยานบินต่ำในเขตเมือง เป็นการขยายธุรกิจการจัดส่งสินค้าของพวกเขา โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ในการดำเนินโครงการที่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งสร้างศูนย์บริหารปฏิบัติการ UAV เมืองเซินเจิ้น (Meituan UAV Shenzhen Operations Management Center) เพื่อให้บริการโดรนในการจัดส่งสินค้า ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีระบบจัดตารางเส้นทางการจัดส่งอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายในรัศมี 600 กิโลเมตร และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบและ UAVs เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น

ในปี 2565 เหม่ยถวนได้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยใช้โดรนมากกว่า 100,000 ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 400 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยได้ให้บริการโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผลไม้ กาแฟ และชานม รวมถึงสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าอ้อม และดอกไม้

เหม่ยถวนได้เริ่มการให้บริการด้วยโดรนตั้งแต่ปี 2560 และเปิดตัวโครงการทดสอบเมื่อปี 2564 โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันเหม่ยถวน พนักงานเดลิเวอรี่จะรับคำสั่งซื้อและเดินทางไปยังร้านค้าเพื่อรับพัสดุหรือสินค้า และนำไปติดกับโดรนที่ใกล้ที่สุด เมื่อส่งถึงจุดหมาย ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือและสามารถรับพัสดุหรือสินค้าที่ตู้บริการผ่านการกดรหัสรับสินค้าหรือสแกน QR code อย่างสะดวกสบาย ทำให้บริการโดรนเดลิเวอรี่ของเหม่ยถวนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเมืองเซินเจิ้นและทั่วประเทศจีนในปัจจุบัน การใช้งานโดรนในธุรกิจนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกสบายในการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆ แต่ยังสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาและสร้างงานใหม่ในอุตสาหกรรม UAVs อย่างก้าวกระโดด

2.การสำรวจ

การเปลี่ยนแปลงในวงการขนส่ง

ในปัจจุบัน การขนส่งด้วยโดรนกำลังกลายเป็นแนวโน้มที่มีความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทเหม่ยถวน เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เปิดเผยสถิติการให้บริการ delivery ด้วยโดรน ณ ปลายปี 2565 โดยได้ให้บริการ deliver ในพื้นที่นำร่องในเมืองเซินเจิ้นแก่ลูกค้ากว่า 20,000 ครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 18 ชุมชนและอาคารสำนักงาน รวมถึงจัดส่งสินค้ามากกว่า 20,000 ประเภท โดยมีเวลาจัดส่งเฉลี่ยเพียง 12 นาทีต่อเที่ยว โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยว่า โดรนมีประสิทธิภาพในการจัดส่งมากกว่ารูปแบบการจัดส่งแบบเดิมเกือบร้อยละ 150

ไม่เพียงแค่ประเทศจีนเท่านั้นที่ให้ความสนใจในการขนส่งด้วยโดรน อย่างในสหรัฐอเมริกา มีบริษัทหลายแห่งเปิดตัวการส่งเดลิเวอรี่ด้วยโดรน เช่น ‘Prime Air’ โครงการเดลิเวอรี่ที่เปิดตัวโดย E-Commerce ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon และ Wing บริการโดรนจัดส่งจาก Alphabet บริษัทแม่ของ Google ที่ร่วมมือกับบริษัทขนส่ง FedEx และ Walgreens เป็นต้น

ในบริบทของประเทศไทย โดรนไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ ในภาคการเกษตรยังมีการใช้โดรนในการหว่านปุ๋ยและฉีดพ่นสารเคมี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทเอกชน 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันเปิดตัวบริการโดรนส่งของ Drone Delivery Service โดยใช้งานด้วยการสั่งออเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Villa Market เพื่อเกื้อหนุนโครงการ ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้ (Phuket Smart City) โดยมุ่งเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโมเดลธุรกิจการลงทุนที่ทันสมัย

เมื่อพูดถึงงานประชุมโดรนโลกครั้งที่ 7 ในเมืองเซินเจิ้น ณ วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2566 ได้มีการเสนอเวทีอภิปรายในหลายหัวข้อ เช่น เทคโนโลยีโดรนชั้นนำ การจราจรทางอากาศในเขตเมือง โดรนช่วยเหลือฉุกเฉินและโดรนโลจิสติกส์ การกำกับดูแลความปลอดภัย หุ่นยนต์ AI อากาศยานไร้คนขับโดยสาร ยานยนต์บินระดับต่ำ และยานยนต์ไร้คนขับความเร็วต่ำ และยังมีการแสดงระบบและอุปกรณ์โดรนกว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์จากบริษัททั่วโลก

ถึงแม้ระบบการขนส่งด้วยโดรนจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีข้อได้เปรียบชัดเจนในหลายสถานการณ์ เช่น การขนส่งไปยังบริเวณที่เข้าถึงยากหรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การขนส่งสินค้าด้วยโดรนอาจกลายเป็นส่วนสำคัญของโซ่อุปทานของบริการเดลิเวอรี่ในอนาคตใกล้ และประเทศไทยก็เป็นได้ในนามของผู้นำในการนำเสนอและใช้งานเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่สังคมและธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://thaibizchina.com/article/meituan-drone-23032023/

Related Articles

แหล่งข่าวที่รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ทันสมัย.

สามารถติดต่อสอบถามได้หากมีข้อสงสัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ เมลมาสอบถามเราได้ที่เมลด้านนล่าง เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด.

Contact us: [email protected]

@2023 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by safeactblog