Home » การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ต้องตรวจอะไรบ้าง
การตรวจสอบไฟฟ้าในอาคาร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ต้องตรวจอะไรบ้าง

by admin
136 views

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร สำคัญอย่างไร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร มีส่วนสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเป็นประจำสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพของระบบให้ดีที่สุด ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ปัจจัยหลักที่สำคัญในการตรวจสอบ และคำแนะนำในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบมืออาชีพ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ความสำคัญของ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร

 • ความปลอดภัย : ระบบไฟฟ้าที่ได้รับการบำรุงรักษาไม่ดีอาจทำให้เกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินตกอยู่ในความเสี่ยง การตรวจสอบช่วยระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขก่อนที่จะบานปลาย
 • ประสิทธิภาพ : เมื่อเวลาผ่านไป ระบบไฟฟ้าอาจสึกหรอ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดลง การตรวจสอบเป็นประจำสามารถช่วยระบุปัญหาที่ต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย : การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าของและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาคาร ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านไฟฟ้าทั้งระดับประเทศและระดับสากล ลดความเสี่ยงของการลงโทษทางกฎหมาย

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตรวจอะไรบ้าง

ส่วนประกอบหลักที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 • แผงวงจรไฟฟ้า : ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบสายดินว่าติดตั้งอย่างเหมาะสมและถูกวิธีหรือไม่ ขนาดสายไฟที่ถูกต้อง การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และสัญญาณของความร้อนสูงเกินไปหรือความเสียหาย แผงควรมีฉลากระบุวัตถุประสงค์ของเบรกเกอร์แต่ละตัวอย่างชัดเจน
 • สายไฟ : ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบสภาพสายไฟของอาคาร มองหาร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหาย นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบว่าสายไฟเหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าของอาคารหรือไม่ เพราะหากสายไฟไม่สามารถรองรับการใช้พลังงานของอาคารก็อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงและเพิ่มความเสี่ยงไฟไหม้
 • เต้ารับและสวิตช์ : ผู้ตรวจสอบควรทดสอบเต้าเสียบและสวิตช์สำหรับการทำงานและการต่อสายดินที่เหมาะสม ควรมองหาสัญญาณของความเสียหาย เช่น แผ่นปิดหน้าแตกหรือหลวม และตรวจสอบว่ามีการติดตั้งช่องจ่าย GFCI ในบริเวณที่อาจโดนน้ำ
 • แสงสว่าง : ผู้ตรวจสอบควรประเมินระบบไฟส่องสว่างของอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสว่างที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบไฟกะพริบซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาทางไฟฟ้า
 • เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์ : ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์สำหรับขนาด การทำงานที่ควรจะเป็น และสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายที่มองเห็นได้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงไฟฟ้าไม่ได้รับภาระมากเกินไป
 • ระบบสายดิน : ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบว่าระบบสายดินของอาคารทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบอิเล็กโทรดที่ต่อลงดิน ตัวนำไฟฟ้า และตัวนำที่ต่อลงดิน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

เคล็ดลับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเจ้าของและผู้จัดการอาคาร

นอกจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามปกติแล้ว เจ้าของและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมการปฏิบัติที่ปลอดภัย : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เช่น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟที่ชำรุด
 • ใช้นโยบายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : จัดทำนโยบายการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้าในอาคารของคุณ รวมถึงการทดสอบเต้ารับและสวิตช์อย่างสม่ำเสมอ การทำความสะอาดแผงไฟฟ้า และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบการใช้พลังงาน : ตรวจสอบการใช้พลังงานของอาคารของคุณเป็นประจำเพื่อมองหาสิ่งที่ผิดปกติหรือการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาทางไฟฟ้าพื้นฐาน

Related Articles

แหล่งข่าวที่รวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ทันสมัย.

สามารถติดต่อสอบถามได้หากมีข้อสงสัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือ เมลมาสอบถามเราได้ที่เมลด้านนล่าง เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด.

Contact us: [email protected]

โทรศัพท์ : 099 936 6359 k.ฟ้า

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by safeactblog